รวมภาพกิจกรรม

บริษัท ไทยมังกร พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด

ภาพกิจกรรม : ชัวร์ก่อนแชร์ จาก ข่าวค่ำ (สำนักข่าวไทย)

ภาพกิจกรรม : งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม

ภาพกิจกรรม : กลุ่มนักศึกษาเยี่ยมชมโรงงาน

ภาพกิจกรรม : ภายในบริษัทไทยมังกร

Scroll to top