วีดีโอเครื่องจักร

รวมวีดีโอแสดงการทำงานของเครื่องจักร

● วีดีโอแสดงการทำงานของเครื่องปอกฉลากขวด PET

● วีดีโอแสดงการทำงานของเครื่องหลอมถุงนวัตกรรมใหม่

วีดีโอ #1 : เครื่องเป่าถุงพลาสติก
วีดีโอ #2 : เครื่องบด 75 แรง
วีดีโอ #3 : เครื่องขบก้อน
วีดีโอ #4 : เครื่องสลัดแห้ง
วีดีโอ #5 : เครื่องฉีดพลาสติก
วีดีโอ #6 : เครื่องล้างถุง auto

● วีดีโอแสดงการทำงานเครื่องล้างพลาสติกสลัดแห้ง

● วีดีโอแสดงการทำงานเครื่องบดผงพลาสติก

วีดีโอ #7 : เครื่องตีถุงพลาสติก
วีดีโอ #8 : เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก
วีดีโอ #9 : เครื่องปอกสายไฟ ร่อนแยกทองแดง
วีดีโอ #10 : เครื่องล้าง PET Auto
วีดีโอ #11 : เครื่องสลัดแห้งถุง
วีดีโอ #12 : เครื่องหล่อ Rotary
วีดีโอ #13 : เครื่องรีดท่อ PVC
วีดีโอ #14 : เครื่องปอกสายไฟ
Scroll to top